Slide background

ons-menu ons-menu

ons-menu ons-menu

topzz

Privacy statement

 

ALGEMEEN
Topzz (handelsnaam van Freezy BV) beheert de website www.topzz.nl. Topzz heeft de informatie op www.topzz.nl met zorg samengesteld en geproduceerd. Aan foto's en teksten kunnen geen rechten worden ontleend.

AANSPRAKELIJKHEID
In geen geval is Topzz, zijn functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het gebruik van www.topzz.nl. Dit geldt ook voor defecten, virussen en andere onvolkomenheden. En voor het oneigenlijk gebruiken, wijzigen en vernietigen van informatie.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Topzz heeft auteursrechten, beeldrechten en merkrechten van deze website. Zoals teksten, ontwerpen, foto's, grafisch materiaal en logo's. Het is niet toegestaan om de inhoud en vormgeving van deze website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Topzz te reproduceren, bewerken, distribueren of openbaar te maken. Dit geldt niet voor downloaden en printen voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doelen.

PRIVACY
Tijdens uw bezoek aan onze website kan Topzz persoonsgegevens over u verzamelen. Topzz zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy statement bevat informatie over de doelen die Topzz bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Doeleinden van gegevensverwerking
Topzz verzamelt en verwerkt gegevens over cliënten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, eventueel om producten en diensten onder de aandacht te brengen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten en/of diensten te willen ontvangen).

Bijzondere persoonsgegevens
Topzz tracht niet via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. In gevallen waarin Topzz wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal aan u vooraf om toestemming worden verzocht.

Uitoefening van rechten; contact opnemen met Topzz
Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Topzz via de website heeft doorgegeven, over verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen of over dit Privacy statement kunt u kenbaar maken via e-mail adres info@topzz.nl

Wijzigingen in dit Privacy Statement
Topzz behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

topzz
vers topzz
Contact

Topzz
Nieuwstraat 15
6211 CR Maastricht
T +31 (0)43 879 52 15
E info@topzz.nl

Contact

Topzz
Nieuwstraat 15
6211 CR Maastricht
T +31 (0)43 879 52 15
E info@topzz.nl

 
facebook instagram tripadvisor
 
facebook instagram tripadvisor
Naam
Email
Onderwerp
Bericht

Copyright 2023 Topzz / disclaimer / privacy statement
Ontwerp en realisatie www.rotsj.nl